Політика конфіденційності

1. Визначення

1.1. Суб'єкт даних — це фізична особа, про яку веб-сайт BaniSauny.dn.ua має інформацію або дані, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу. Суб'єкти даних - це, наприклад, клієнти, відвідувачі та партнери зі співробітництва, а також співробітники, які є фізичними особами, і особисті дані яких зберігаються на веб-сайті BaniSauny.dn.ua.

1.2. Політика конфіденційності — це текст, який визначає принципи обробки персональних даних веб-сайтом BaniSauny.dn.ua.

1.3. Особисті (персональні) дані — це будь-яка інформація, за якою була або може бути встановлена особа громадянина.

1.4. Обробка персональних даних — це будь-яка операція або набір операцій, які виконуються з особистими даними суб'єкта даних, таких як збір, запис, організація, структурування, зберігання, зміна і розкриття, що дозволяє отримати доступ, пошук, звернення, використання, трансляція, корегування або комбінування, обмеження, видалення або знищення персональних даних, незалежно від способу виконання цих операцій або використаних засобів.

1.5. Користувач — це будь-яка фізична або юридична особа, яка використовує або висловила бажання користуватися Послугами веб-сайту BaniSauny.dn.ua.

1.6. Угода — це Угода про надання послуг веб-сайта Умови використання - загальні положення та умови, що застосовуються до укладання угоди з веб-сайтом BaniSauny.dn.ua.

1.7. Веб-сайт — веб-сайт BaniSauny.dn.ua, розміщений за посиланням www. BaniSauny.dn.ua

1.8. Відвідувач — будь-яка особа, яка користується веб-сайтом BaniSauny.dn.ua.

1.9. Вік згоди дитини — в контексті обробки персональних даних вік згоди по відношенню надання послуг інформаційного суспільства безпосередньо дитині становить щонайменше 16 років.

1.10. Послуги — це будь-які послуги та продукти, що пропонуються веб-сайтом BaniSauny.dn.ua.

1.11. Файли cookie — це файли даних, які іноді можуть зберігатися в пристрої відвідувача веб-сайту.

1.12. Фахівець із захисту даних веб-сайту BaniSauny.dn.ua - особа, яка здійснює моніторинг впровадження принципів обробки персональних даних на веб-сайті BaniSauny.dn.ua і до якого може звернутися суб'єкт даних у випадку скарги.

1.13. Особистий акаунт — це акаунт суб'єкта даних, який, в першу чергу, надає доступ до цифрових продуктів веб-сайту BaniSauny.dn.ua і через які користувачі ідентифікують себе.

2. Загальні положення

2.1. Власником веб-сайту BaniSauny.dn.ua є ФОП Щирiна Т.П. (ЄДРПОУ 2290923965), зареєстроване в Україні.

2.2. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua може обробляти особисті дані у якості:

2.2.1. Контролеру, при визначенні цілей і засобів обробки;

2.2.2. Обробника, у відповідності до інструкцій контролера;

2.2.3. Одержувача, в тій мірі, в якій йому передаються особисті дані.

2.3. Політика конфіденційності веб-сайту BaniSauny.dn.ua є невід'ємною частиною Угоди та Умов використання, укладених між веб-сайтом BaniSauny.dn.ua та Користувачем Договору та Умов користування.

2.4. Політика конфіденційності застосовується до суб'єктів даних. Прав та обов̓язків, викладених в Політиці конфіденційності, повинні дотримуватися всі співробітники та ділові партнери веб-сайту BaniSauny.dn.ua, які одержали доступ до персональних даних, які є у розпорядженні веб-сайту BaniSauny.dn.ua.

2.5. Для фізичних осіб застосовується Політика конфіденційності та Загальне регулювання захисту даних України.

3. Принципи

3.1. Завдання веб-сайту BaniSauny.dn.ua полягає у відповідальній обробці особистих даних, базуючись на передовій практиці, з метою постійної готовності демонструвати відповідність обробки персональних даних встановленим цілям. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua завжди враховує інтереси, права та свободи суб'єктів даних.

3.2. Всі процеси, інструкції, операції та діяльність веб-сайту BaniSauny.dn.ua, пов'язані з обробкою персональних даних, ґрунтуються на наступних принципах:

3.2.1. Законність. Завжди існує правова основа для обробки персональних даних, тобто згода;

3.2.2. Справедливість. Обробка персональних даних повинна бути справедливою, при цьому суб'єкт даних надаватиме достатню інформацію та повідомлення про те, як саме здійснюється обробка особистих даних;

3.2.3. Прозорість. Обробка персональних даних повинна бути прозорою для суб'єкта даних, у тому числі через особистий акаунт, створений саме з цією метою;

3.2.4. Відповідність цілям. Збір персональних даних здійснюється для обгрунтованих цілей, які були встановлені чітко і зрозуміло, і в подальшому такі дані не можуть оброблятися у жодний спосіб, який би не відповідав даним цілям;

3.2.5. Мінімізація. Особисті дані повинні бути належними, відповідними та обмеженими в обсязі, в межах необхідних для досягнення цілей обробки персональних даних. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua керується принципом мінімальної обробки персональних даних, і як тільки особисті дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані, особисті дані будуть видалені;

3.2.6. Точність. Особисті дані повинні бути правильними та оновлюватися у разі необхідності. Повинні вживатися всі розумні заходи для забезпечення того, щоб особисті дані, які є неправильними виходячи з цілей обробки персональних даних, були видалені або виправлені без затримки. Для цього веб-сайт BaniSauny.dn.ua створив персональні акаунти, через які самі суб'єкти даних можуть перевірити послідовність дій по відношенню до своїх даних і виправити їх, коли це необхідно;

3.2.7. Обмеження щодо зберігання. Особисті дані зберігаються у форматі, що дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних тільки до тих пір, поки це необхідно для досягнення мети, заради якої обробляються особисті дані. Це означає, що у випадку, якщо веб-сайт BaniSauny.dn.ua бажає зберігати особисті дані протягом більш тривалого періоду часу, ніж це необхідно для збору даних, BaniSauny.dn.ua повинен приховати дані таким чином, щоб суб'єкт даних більше не міг бути ідентифікований. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua зберігає дані, які були отримані BaniSauny.dn.ua через відносини з Користувачем або будь-які інші подібні відносини, згідно з найкращою практикою, і дані, оброблені на основі згоди, як правило, до тих пір, поки згода не буде відкликана;

3.2.8. Надійність і конфіденційність. Обробка персональних даних здійснюється таким чином, щоб забезпечити належну безпеку персональних даних, включаючи їх захист від несанкціонованої або незаконної обробки, а також випадкової втрати, знищення або пошкодження шляхом вжиття розумних технічних або організаційних заходів. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua має внутрішні настанови, правила для працівників, а також окремі угоди з кожним обробником, що передбачає використання найкращих практик, постійну оцінку ризиків і вжиття належних технічних та організаційних заходів щодо обробки персональних даних;

3.2.9. Захист даних за проектом і захист даних за замовчуванням. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua забезпечує відповідність всіх систем необхідним технічним критеріям. Належні заходи щодо захисту даних були заплановані при оновленні або розробці кожної інформаційної системи або системи даних (наприклад, в межах інформаційних систем та бізнес-процесів використовується анонімна форма та шифрування).

3.3. При обробці персональних даних веб-сайт BaniSauny.dn.ua забезпечує відповідність всіх систем відповідним технічним критеріям. Крім цього у фахівця із питань захисту даних можна запросити додаткову інформацію щодо відповідності таким принципам.

4. Склад персональних даних

4.1. веб-сайт BaniSauny.dn.ua забезпечує збір таких типів персональних даних:

4.1.1. Персональні дані, надані веб-сайту BaniSauny.dn.ua суб'єктом даних:

4.1.1.1. при заповненні реєстраційної форми, надаються пароль, адреса електронної пошти, ім'я, телефон.

4.1.2. персональні дані, створені в результаті щоденного спілкування між суб'єктом даних і веб-сайтом BaniSauny.dn.ua, такими як ім'я, електронна пошта або телефон;

4.1.3. персональні дані, явно оприлюднені суб'єктом даних (наприклад, у соціальних мережах);

4.1.4. персональні дані, створені при споживанні Послуг (наприклад, при використанні послуг веб-сайту BaniSauny.dn.ua);

4.1.5. особисті дані, створені в результаті відвідування та використання веб-сайту, а саме:

4.1.5.1. час відвідування сайту та іншу інформацію про поведінку;

4.1.5.2. IP-адреса Користувача;

4.1.5.3. Операційна система, що використовується користувачем (наприклад, MacOS, Windows)

4.1.5.4. Браузер, що використовується користувачем (наприклад, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer)

4.1.5.5. тип веб-сайту, з якого було перенаправлено Користувача.

4.1.6. персональні дані, отримані від третіх осіб;

4.1.7. персональні дані, отримані від Користувача згідно з Законом України «Про захист персональних даних»; згодою суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних та Умовами використання;

4.1.8. Особисті дані, створені та об'єднані веб-сайтом BaniSauny.dn.ua (електронна кореспонденція або історія замовлень у контексті відносин з клієнтом).

4.1.9. Погоджуючись із політикою конфіденційності особа надає свою згоду на обробку його персональних даних, що використовуються Компанією для забезпечення відповідності вимогам з обробки даних, визначених положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

5. Склад, цілі та підстави для обробки персональних даних

5.1. веб-сайт BaniSauny.dn.ua обробляє особисті дані лише на підставі згоди або на інших законних підставах. Правові підстави для обробки персональних даних включають, крім іншого, обгрунтовані інтереси або угоди між суб'єктом даних і веб-сайтом BaniSauny.dn.ua.

5.2. веб-сайт BaniSauny.dn.ua обробляє особисті дані на підставі згоди у чіткій відповідності з її межами, визначеними суб'єктом даних. Що стосується згоди, веб-сайт BaniSauny.dn.ua дотримується принципу, що кожна згода повинна бути чітко відокремлена від інших питань, в зрозумілій і легкодоступній формі, використовуючи чітку та зрозумілу мову. Згода може бути надана в письмовій формі або електронним способом або як усна заява. Суб'єкт даних надає згоду з власної волі, конкретно, інформовано і чітко, наприклад:

5.2.1. для маркетингових листів, встановивши галочку на веб-сайті;

5.2.2. для публікації своїх відгуків на веб-сайті у якості Користувача, який може містити особисті дані користувачів, наприклад, фотографії.

5.3. Після укладення та виконання Угоди обробка персональних даних може бути додатково передбачена в конкретній угоді, але BaniSauny.dn.ua може обробляти особисті дані для наступних цілей:

5.3.1. для вжиття заходів на прохання Суб'єкта даних до укладення Угоди;

5.3.2. для ідентифікації Користувача в обсязі, необхідному для належної перевірки;

5.3.3. для виконання зобов'язання перед Користувачем щодо надання своїх Послуг;

5.3.4. для спілкування з Користувачем;

5.3.5. для забезпечення виконання платіжного зобов'язання Користувача;

5.3.6. для надання, відмови та захисту вимог.

5.4. Обгрунтований інтерес означає зацікавленість веб-сайту BaniSauny.dn.ua в управлінні та керівництві своїм бізнесом, аби мати можливість пропонувати найкращі послуги на ринку. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua обробляє особисті дані на законних підставах тільки після ретельного розгляду та підтвердження наявності обгрунтованого інтересу веб-сайту BaniSauny.dn.ua, на підставі якого обробка персональних даних є необхідною і відповідає інтересам та правам суб'єкта даних (після проведення так званої триступеневої перевірки). Зокрема, обробка персональних даних може відбуватися на підставі обгрунтованого інтересу для таких цілей:

5.4.1. для забезпечення довірчих відносин з Користувачем, наприклад, коли обробка персональних даних, яка є дійсно необхідною для визначення кінцевих бенефіціарів або для запобігання шахрайству;

5.4.2. для адміністрування та аналізу бази користувачів для поліпшення доступності, вибору та якості Послуг та продуктів, а також надання найкращих і більш індивідуальних пропозицій Користувачу за його згодою;

5.4.3. для аналізу ідентифікаторів та персональних даних, зібраних при використанні веб-сайтів (кількість відвідувань веб-сайту, середня тривалість відвідування веб-сайту, тип перегляду сторінок, час і дата відвідування), мобільних додатків та інших служб. BaniSauny.dn.ua використовує зібрані дані для веб-аналізу або для аналізу послуг мобільного та інформаційного суспільства, для забезпечення та поліпшення функціонування, для статистичних цілей та для аналізу поведінки та накопичення досвіду відвідувачів, а також для надання більш якісних та персоналізованих послуг;

5.4.4. для організації кампаній, включаючи організацію персоналізованих та адресних кампаній, проведення опитувань щодо задоволення користувачів та відвідувачів, а також для визначення ефективності проведеної маркетингової діяльності;

5.4.5. для аналізу поведінки користувачів і відвідувачів при використанні послуг веб-сайту BaniSauny.dn.ua і знаходження на веб-сайтах;

5.4.6. для моніторингу веб-сайту. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua може записувати повідомлення та інструкції, зазначені на його території, а також засобами комунікації (електронною поштою, телефоном тощо), а також інформацію та інші операції виконані веб-сайтом BaniSauny.dn.ua, і за необхідності використовувати ці записи у якості доказу інструкцій або інших операцій;

5.4.7. для забезпечення безпеки мережі, інформації та кібербезпеки, наприклад, для боротьби з піратством та забезпечення безпеки веб-сайтів, а також для забезпечення заходів, необхідних для створення та зберігання резервних копій;

5.4.8. для корпоративних цілей, зокрема для фінансового управління та передачі персональних даних у групі для внутрішніх адміністративних цілей, включаючи обробку особистих даних користувачів або працівників;

5.4.9. для представлення, реалізації або захисту юридичних застережень.

5.5. Для виконання юридичного зобов'язання веб-сайт BaniSauny.dn.ua обробляє особисті дані для виконання зобов'язань, встановлених законом, або для виконання дій, визначених законом. Юридичні зобов̓язання можуть виникати, наприклад, внаслідок дотримання правил обробки платежів та запобігання відмиванню грошей.

5.6. У випадку, якщо обробка персональних даних здійснюється з новими цілями , відмінними від тих, для яких персональні дані були зібрані, або не засновані на згоді, наданій суб'єктом даних, веб-сайт BaniSauny.dn.ua ретельно оцінює допустимість такої нової обробки. Щоб визначити, чи відповідає обробка для нової мети цілям, для яких персональні дані були зібрані, веб-сайт BaniSauny.dn.ua бере до уваги, зокрема, таке:

5.6.1. будь-який зв'язок між цілями, для яких були зібрані персональні дані, а також ймовірні подальші цілі обробки;

5.6.2. контекст збору персональних даних, зокрема, контекст відносин між суб'єктом даних і веб-сайтом BaniSauny.dn.ua;

5.6.3. характер персональних даних, зокрема, чи обробляються будь-які спеціальні категорії персональних даних або особисті дані, пов'язані з кримінальними обвинуваченнями та правопорушеннями;

5.6.4. можливі наслідки передбачуваної подальшої обробки для суб'єктів даних;

5.6.5. наявність відповідних заходів захисту, які можуть полягати, наприклад, у використанні анонімної форми чи шифруванні.

6. Розкриття та / або передача даних користувачів третім особам

6.1. веб-сайт BaniSauny.dn.ua співпрацює з особами, яким BaniSauny.dn.ua може передавати дані щодо суб'єктів даних, включаючи їхні особисті дані, у контексті та для цілей співробітництва.

6.2. Такими третіми особами можуть бути особи, що й веб-сайт BaniSauny.dn.ua, його рекламні та маркетингові партнери, компанії, що проводять дослідження задоволеності користувачів, агентства зі стягнення заборгованості, кредитні реєстри, ІТ-партнери, особи, органи влади та організації, що надають (електронні) поштові послуги, за умови, що:

6.2.1. відповідні цілі та обробка є законними;

6.2.2. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до інструкцій веб-сайту BaniSauny.dn.ua та на підставі даного договору;

6.2.3. дані про відповідних обробників розкриваються Суб'єктам даних (див. пункт 13: Важливі документи, керівні принципи та процедури).

6.3. веб-сайт BaniSauny.dn.ua може передавати дані суб'єктів даних України за межі країни, лише якщо виконуються умови, зазначені у п.6.4 даної Політики конфіденційності. Особисті дані даних Суб'єктів з-поза меж України можуть бути передані та зберігатись за межами України.

6.4. веб-сайт BaniSauny.dn.ua передає персональні дані за межі України, лише якщо у відповідній країні є достатній рівень захисту; якщо були узгоджені заходи захисту (наприклад, обов'язкові до виконання внутрішні правила або стандартні положення про захист даних); суб'єкт даних дав чітку і поінформовану згоду на таку передачу; якщо передача чітко вимагається угодою, укладеною з суб'єктом даних; якщо передача не повторюється і це стосується лише обмеженої кількості суб'єктів даних; якщо передача необхідна для захисту законних інтересів веб-сайту BaniSauny.dn.ua, над яким не переважають інтереси, права або свободи суб'єкта даних, і якщо всі обставини, пов'язані з передачею, були оцінені і були встановлені відповідні заходи захисту для захисту персональних даних або якщо для цього існує інша юридична підстава для передачі.

7. Безпека обробки персональних даних

7.1. веб-сайт BaniSauny.dn.ua зберігає Особисті дані тільки протягом мінімального періоду часу. У більшості випадків веб-сайт BaniSauny.dn.ua зберігає та обробляє дані Користувача протягом усього періоду існування Особистого облікового запису Користувача на веб-сайті, з метою надання послуг за допомогою веб-сайту BaniSauny.dn.ua. Персональні дані термін зберігання яких закінчився, повинні бути знищені з використанням найкращої практики та відповідно до процедури, визначеної для цієї мети веб-сайтом BaniSauny.dn.ua.

7.2. веб-сайт BaniSauny.dn.ua встановив основні положення та правила процедур для забезпечення безпеки персональних даних як організаційних, так і технічних заходів (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури). Більш детальну інформацію про заходи безпеки, що вживаються веб-сайтом BaniSauny.dn.ua, можна отримати також від спеціаліста із захисту даних веб-сайту BaniSauny.dn.ua.

7.3. У випадку інциденту, пов'язаного з особистими даними, веб-сайт BaniSauny.dn.ua вживає всіх необхідних заходів для пом'якшення наслідків і недопущення будь-яких відповідних ризиків у майбутньому. Крім того, веб-сайт BaniSauny.dn.ua реєструє всі інциденти та інформує Інспекцію захисту даних та суб'єкта даних безпосередньо (наприклад, електронною поштою) або публічно (наприклад, у новинах) у встановлених випадках.

7.4. веб-сайт BaniSauny.dn.ua не може гарантувати безпеку даних Користувача при передачі таких даних через Інтернет і сервіси третіх осіб, які не підпадають під контроль веб-сайту BaniSauny.dn.ua. Будь-яка передача даних через Інтернет передбачає певні ризики. Такі ризики повністю несе користувач, який надає дані.

8. Обробка персональних даних дітей

8.1. Послуги веб-сайту BaniSauny.dn.ua, включаючи послуги інформаційного суспільства, не адресовані Дітям.

8.2. веб-сайт BaniSauny.dn.ua не збирає жодної інформації про осіб до 16 років.

8.3. У випадку, якщо веб-сайт BaniSauny.dn.ua дізнається, що він все ж таки зібрав особисті дані від дитини або стосовно дитини, то веб-сайт BaniSauny.dn.ua докладає всіх зусиль аби припинити обробку відповідних персональних даних.

9. Права суб'єктів даних

9.1. Права, що стосуються згоди:

9.1.1. Суб'єкт даних завжди має право повідомити веб-сайт BaniSauny.dn.ua про своє бажання відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.2. Ви зможете переглядати, змінювати та скасовувати ваші згоди, надані веб-сайту BaniSauny.dn.ua в Особистому акаунті або зв'язавшись з веб-сайтом BaniSauny.dn.ua. Контактні дані вказані в пункті 14 даної Політики конфіденційності.

9.2. Права суб'єкта даних можуть змінюватись, якщо суб'єкт даних не є громадянином України або знаходиться в Україні. Під час обробки особистих даних суб'єкт даних також має наступні права:

9.2.1. Право на отримання інформації, тобто право суб'єкта даних на отримання інформації про особисті дані, зібрані про нього. Суб'єкт даних зможе отримувати інформацію з Особистого акаунту, де також можна знайти додаткову інформацію щодо здійснення своїх інформаційних прав або звернувшись до веб-сайту BaniSauny.dn.ua (див. Контактну інформацію в пункті 14).

9.2.2. Право доступу до даних, які, серед іншого, включають право даних суб'єкта на одержання копії оброблених особистих даних. Користувач зможе переглядати свої особисті дані, зібрані веб-сайтом BaniSauny.dn.ua, у т.ч. і на особистому акаунті (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).

9.2.3. Право на виправлення помилкових особистих даних. Суб'єкт даних зможе, зокрема, виправити неточні дані також у своєму особистому акаунті (див.пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).

9.2.4. Право на видалення даних, тобто у певних випадках суб'єкт даних має право вимагати видалення персональних даних, наприклад, якщо обробка здійснюється тільки на підставі згоди.

9.2.5. Право вимагати обмеження обробки персональних даних. Це право виникає, в тому числі, у випадку, якщо обробка персональних даних заборонена законом або якщо суб'єкт персональних даних заперечує точність персональних даних. Суб'єкт даних має право вимагати обмеження обробки персональних даних протягом періоду, що дозволяє обробнику перевірити точність персональних даних або ймовірну незаконність обробки персональних даних, але в такому випадку суб'єкт даних не може вимагати видалення персональних даних.

9.2.6. Право на переносимість даних, тобто суб'єкт даних, має у певних випадках право отримувати персональні дані в машиночитаному форматі, а також брати такі дані з собою або передавати їх іншому контролеру.

9.2.7. Права, пов'язані з автоматизованою обробкою - суб'єкт даних має право у будь-який час подати заперечення, на підставах, які випливають з його конкретної ситуації, по відношенню до обробки, яка стосується його або її особистих даних, яка здійснюється для автоматизованого прийняття рішень. Для виключення сумнівів веб-сайт BaniSauny.dn.ua може обробляти особисті дані для автоматизованого прийняття рішень, що сприяють його комерційній діяльності (тобто для сегментації відвідувачів у контексті маркетингу, для відправлення їм персоналізованих повідомлень у контексті початку трудових відносин, а також для забезпечення дотримання всіма співробітниками наших внутрішніх правил безпеки. Автоматизована обробка може також включати дані, зібрані з відкритих джерел. Ви маєте право на незастосування до Вас рішень, що базуються на автоматизованій обробці персональних даних, якщо такі рішення можуть вважатись профілюванням.

9.2.8. Право на оцінку з боку контролюючого органу щодо того, чи є обробка особистих даних суб'єкта даних законною.

10. Користування правами та подання скарг

10.1. Використання прав. Суб'єкт даних має право звертатися до веб-сайту BaniSauny.dn.ua або до фахівця із захисту даних веб-сайту BaniSauny.dn.ua за контактами, зазначеними в пункті 14, з приводу будь-яких питань, запитів або скарг, пов'язаних з обробкою персональних даних. Для отримання першочергової відповіді стосовно будь-яких питань, пов̓язаних з особистими даними, веб-сайт BaniSauny.dn.ua пропонує суб'єктам даних використовувати особистий акаунт і спеціально створену для цього форму (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).

10.2. Подача скарг. Суб'єкт даних має право звернутися зі скаргою до веб-сайту BaniSauny.dn.ua та фахівця із захисту даних веб-сайту BaniSauny.dn.ua, інспекції захисту даних або до суду, якщо суб'єкт даних вважає, що його або її права були порушені в процесі обробки персональних даних.

11. Файли cookie та інші веб-технології

11.1. веб-сайт BaniSauny.dn.ua може збирати дані про відвідувачів веб-сайтів та інших служб інформаційного суспільства, використовуючи для цього файли cookie (наприклад, невеликі сегменти інформації, що зберігаються у браузері відвідувача на жорсткому диску його комп'ютера або будь-якого іншого пристрою) або інших аналогічних технологій (наприклад, IP-адрес, інформацію про пристрої, інформацію про місцезнаходження), а також обробляти такі дані.

11.2. веб-сайт BaniSauny.dn.ua використовує зібрані дані для забезпечення надання веб-сайту відповідно до звичок відвідувача або користувача; для забезпечення найкращої якості послуги; для інформування Відвідувача та Користувача про зміст та надання рекомендацій; для оновлення реклами та підвищення ефективності маркетингової діяльності; а також для стимулювання входу в акаунт та захисту даних. Зібрані дані будуть також використовуватись для підрахунку кількості відвідувачів та запису їхніх звичок при користуванні веб-сайтом.

11.3. веб-сайт BaniSauny.dn.ua використовує сесійні Cookies, постійні Cookies і рекламні Cookies. Сесійні Cookie видаляються автоматично після кожного відвідування; Постійні Cookies залишаються при багаторазовому використанні Веб-сайту, а рекламні Cookies і Cookies третіх осіб використовуються веб-сайтами та партнерами веб-сайту BaniSauny.dn.ua, які пов'язані з веб-сайтом BaniSauny.dn.ua. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua не контролює створення цих Cookies, тому інформацію про ці файли cookie можна отримати від третіх осіб. Більш детальну інформацію про Cookie можна знайти в пояснювальних матеріалах (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації та процедури).

11.4. Що стосується Cookies, відвідувачі погоджуються з використанням Cookies на Веб-сайті, в пристроях обслуговування інформаційного суспільства або у веб-браузері.

11.5. Більшість веб-браузерів дозволяють файли cookie. Якщо використання файлів Сookie не дозволяється, Відвідувач не зможе користуватися функціями веб-сайту. Відвідувач може надати дозвіл або заборонити використання файлів cookie або інших аналогічних технологій через налаштування власного веб-браузера, а також шляхом налаштувань послуг інформаційного суспільства і платформ, які забезпечують більш ефективний захист конфіденційності (див. пункт 13: Важливі документи, рекомендації) та процедури).

11.6. веб-сайт використовує системи Google Analytics та Yandex.Metrica.

12. Спеціальні положення для продуктів та послуг веб-сайта BaniSauny.dn.ua

12.1. Бізнес-модель веб-сайту BaniSauny.dn.ua побудована таким чином, що веб-сайт BaniSauny.dn.ua часто обробляє Особисті дані від імені Користувачів, тобто веб-сайт BaniSauny.dn.ua є обробником даних (у сенсі ст.2 Закону України «Про захист персональних даних»). В результаті цього, по відношенню до основної частини персональних даних, які ми збираємо та обробляємо надаючи Послуги, ми діємо від імені наших користувачів. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua не несе відповідальності за практики наших користувачів із забезпечення конфіденційності та безпеки, які можуть відрізнятися від тих, що викладені в цій Політиці конфіденційності. У випадках, коли веб-сайт BaniSauny.dn.ua є обробником даних, він дотримується даної Політики конфіденційності.

12.2. Положення щодо публічної інформації та веб-сайтів третіх осіб:

12.2.1. Блог або спільноти в соціальних мережах. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua має публічні блоги на наших веб-сайтах. Будь-яку інформацію, включену в коментар до блогу, можна прочитати, зібрати та використовувати будь-кому. Якщо персональні дані відображаються в блогах або на веб-сайті BaniSauny.dn.ua і суб'єкт даних хоче, щоб їх було видалено, йому необхідно звернутись до веб-сайту BaniSauny.dn.ua (для отримання контактної інформації див. пункт 14 цієї Політики конфіденційності). Можуть бути випадки, коли веб-сайт BaniSauny.dn.ua не зможе видалити деякі дані користувача. У таких випадках веб-сайт BaniSauny.dn.ua відповідає Користувачу і протягом розумного періоду часу пояснює причини неможливості видалення даних.

12.2.2. Платформи та віджети соціальних мереж. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua включає функції соціальних мереж, такі як кнопка «Подобається» Facebook. Ці елементи можуть збирати інформацію про вашу IP-адресу та сторінку, яку ви відвідуєте на нашому веб-сайті, і вони можуть встановити cookie з метою забезпечення нормального функціонування даного елементу.

12.2.3. Посилання на веб-сайти третіх осіб. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua містить посилання на інші веб-сайти, практики яких із захисту конфіденційності можуть відрізнятися від наших. Якщо персональні дані подаються на будь-який з цих сайтів, інформація суб'єкта даних регулюється їх політикою конфіденційності. Будь ласка, ознайомтесь із політикою конфіденційності кожного веб-сайту, який ви відвідуєте.

12.2.4. Рекламні заходи. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua іноді може пропонувати опитування, конкурси, лотереї або інші акції на наших веб-сайтах або через соціальні мережі.

12.3. Вибір та відмова. Суб'єкт даних може відмовитися від отримання маркетингових повідомлень від веб-сайту BaniSauny.dn.ua у будь-який час. Суб'єкт даних може відмовитися від маркетингових електронних листів, натиснувши посилання "скасувати підписку", яке розміщене у нижній частині електронного повідомлення маркетингового змісту.

12.3.1. Також, усі заявки на відмову можна зробити, звернувшись до веб-сайту BaniSauny.dn.ua (для отримання контактної інформації див. пункт 14 цієї Політики конфіденційності). Зверніть увагу, що для видалення контактної інформації з маркетингових списків веб-сайту BaniSauny.dn.ua може знадобитися кілька днів.

12.3.2. Однак деякі повідомлення, наприклад, сервісні повідомлення, сповіщення акаунту, платіжна інформація вважаються необхідними для керування акаунтом або для виконання вимог юридичної угоди, і відмовитись від таких повідомлень неможливо.

13. Важливі документи, керівні принципи та процедури

13.1. Політика конфіденційності BaniSauny.dn.ua здійснюється на підставі наступних документів, керівних принципів та процедур:

13.1.1. Особистий акаунт , за допомогою якого суб'єкт даних може отримати доступ до своїх персональних даних, що знаходяться в веб-сайті BaniSauny.dn.ua, виправити та змінити їх, а також скористатися іншими правами, що випливають із закону та цієї Політики конфіденційності;

13.1.2. Все про Cookies (англійською мовою) : описи файлів cookie та інших веб-технологій, що використовуються веб-сайтом BaniSauny.dn.ua;

14. Контактні дані та інформація

14.1. Контактні дані веб-сайту BaniSauny.dn.ua, які є важливими для суб'єкта даних: зв̓язатись із веб-сайтом BaniSauny.dn.ua та його фахівцем із захисту даних можна за електронною поштою [email protected]

5. Інші умови та положення

15.1. веб-сайт BaniSauny.dn.ua має право в односторонньому порядку внести зміни до цієї Політики конфіденційності. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua повідомляє суб'єктів даних про зміни на сайті веб-сайту BaniSauny.dn.ua, електронною поштою або іншими засобами. Веб-сайт BaniSauny.dn.ua рекомендує час від часу переглядати Політику конфіденційності, опубліковану на сайті, щоб бути в курсі актуальної версії Політики конфіденційності.

Останні оновлення 23.03.2023.